ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ.สงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2558