เผยแพร่ภาพกิจกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน ธันวคม 2558