เผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559