ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559