ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559