ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559