ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559