ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน 2559