ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน ธันวาคม 58