เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2563