เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จ.กำแพงเพชร ประจำเดือน กันยายน 2563