เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จ.กำแพงเพชร ประจำเดือน ธันวาคม 2563