ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559