อยากทราบว่าถ้าต้องการลาออกในฐานะนายหน้าวินาศภัยบุคคลธรรมดาต้องทำเป็นหนังสือลาออกด้วยหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
แนน
วันเวลาที่ตอบ: 
21 มกราคม 2554
คำตอบ: 
ต้องทำเป็นหนังสือลาออกค่ะ