ACCIDENTAL MEANS

วิถีอุบัติเหตุ

สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายหรือเจตนา และทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งต้นเหตุและผลที่ทำให้บาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม จะต้องเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้น เช่น ถ้าผู้เอาประกันภัยแบกหีบขึ้นบันไดในบ้านตนเอง แล้วบันไดเกิดหักทำให้ตกลงมาและได้รับบาดเจ็บ การบาดเจ็บถือเป็นผลของวิถีอุบัติเหตุ ในเหตุการณ์เดียวกันถ้าบันไดมิได้หักแต่ผู้เอาประกันภัยมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันเพราะแบกของนั้นการบาดเจ็บนั้นไม่ถือเป็นผลของวิถีอุบัติเหตุ