PERSONAL INJURY

การบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล

การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่บุคคล แต่เนื่องจากคำนี้อาจมีความหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการกระทำใดๆในลักษณะเดียวกัน ฉะนั้นถ้าจะให้หมายถึงการบาดเจ็บทางร่างกายโดยเฉพาะควรใช้ศัพท์ การบาดเจ็บทางร่างกาย(bodyily injury)