สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือน ของปี 2546 ถึง 2558 และไตรมาส ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

.

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2565

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2564

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2563

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2562

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2561

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2560

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายไตรมาสปี 2559

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2558 เทียบกับปี 2557

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2557 เทียบกับปี 2556

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2556 เทียบกับปี 2555

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2555 เทียบกับปี 2554

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2554 เทียบกับปี 2553

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2553 เทียบกับปี 2552

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2552 เทียบกับปี 2551

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2551 เทียบกับปี 2550

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2550 เทียบกับปี 2549

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2549 เทียบกับปี 2548

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2548 เทียบกับปี 2547

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2547 เทียบกับปี 2546

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือนของปี 2546 เทียบกับปี 2545

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Email: stat@oic.or.th