หลักสูตรการอบรมของสำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค ปี 2559

แผนการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  ดาวน์โหลด
แผนการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำปี 2559  ดาวน์โหลด
   
   
   
   
หมายเลขติดต่อสำนักงานภูมิภาค  
   
สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) โทร. 053-112-730-2  
สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (พิษณุโลก) โทร.055-282-385-6  
สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (นครสวรรค์) โทร.056-226-862-3  
สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) โทร. 042-243-891  
สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) โทร.045-243-462  
สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา) โทร.044-257-203-4  
สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (สระบุรี) โทร.036-222-705-6  
สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (ปทุมธานี) โทร. 02-567-0352  
สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) โทร.038-276-498-9  
สำนักงาน คปภ. ภาค 10 (นครปฐม) โทร.034-340-060-2  
สำนักงาน คปภ. ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) โทร. 077-281-528  
สำนักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา) โทร. 074-252-105 ต่อ 206