มกราคม-ธันวาคม 2565 (เปลี่ยนแปลงรอบการนำส่งรายงาน)

ประกาศ ณ วันที่: 
13 กันยายน 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
สรุป: 

ขณะนี้สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการนำส่งข้อมูลการรับประกันชีวิตรายจังหวัด และมีการเปลี่ยนแปลงรอบการนำส่งจากรอบครึ่งปีเป็นรอบรายปี

โดยข้อมูลเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2565 จะเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, กันยายน 13, 2565