ตราสัญลักษณ์การให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ( update 12 พ.ย. 56)

บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)สามารถ Download ตราสัญลักษณ์ เพื่อจัดพิมพ์ลงบนกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File 4299-1558-0.rar2.73 MB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 6, 2557