Industry

23 พฤษภาคม 2562 new

คปภ. ลงพื้นที่ร่วมวง “ขอดเกล็ด” การทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ • คลายข้อสงสัยให้เกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านโครงการ “Training for the Trainers”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ...

อ่านต่อ

12 พฤษภาคม 2562 new

คปภ. เร่งติดตามการจ่ายสินไหมประกัน กรณีรถกระบะพุ่งชน “รถยนต์-รถจักรยานยนต์” รวดเดียว 7 คัน ดับ 6 ราย เจ็บ 7 ราย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถกระบะหมายเลขทะเบียน บต 8191 อ่างทอง เฉี่ยวชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมจำนวน 7 คัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บนถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ...

อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562 new

คปภ. แก้ไขปัญหาแบบครบวงจรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังเพิกถอนใบอนุญาต โบรคเกอร์ที่มีพฤติกรรม รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งบริษัทประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยให้อยู่ บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย...

อ่านต่อ

09 พฤษภาคม 2562 new

คปภ. ยกระดับการเข้าถึงประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่อง “การประกันภัยรายย่อย (Microinsurance) ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัยแห่งอาเซียน (The ASEAN Insurance Training & Research Institute หรือ AITRI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่อง...

อ่านต่อ

08 พฤษภาคม 2562 new

คปภ. ติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให้บริษัทประกันภัย ชดใช้เงินจากเหตุการณ์วางเพลิงอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯปี 2553 พร้อมสั่งเร่งศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับแนวปฏิบัติ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีประกันภัย หมายเลขดำ 8132/2561 ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากทรัพย์ (...

อ่านต่อ