สถิติประกันภัย

 

 

สถิติประกันภัย

สถิติเงินกองทุนตามความเสี่ยง   อ่านต่อ
รายชื่อบริษัท สาขา ของบริษัทประกันชีวิต   อ่านต่อ
ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันชีวิต   อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต   อ่านต่อ
ข้อมูลบุคลากรของบริษัทประกันชีวิต จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ   อ่านต่อ
สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายเดือน ของปี 2546 ถึง 2558 และไตรมาส ปี 2559 ถึงปัจจุบัน   อ่านต่อ
สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2540 - 2557   อ่านต่อ
ผลการรับประกันชีวิต แบ่งตามจังหวัดหรือสาขาบริษัท   อ่านต่อ
รายงานช่องทางการขายธุรกิจประกันชีวิต   อ่านต่อ

 

สถิติประกันวินาศภัย

สถิติเงินกองทุนตามความเสี่ยง   อ่านต่อ
รายชื่อบริษัท สาขา สาขาย่อย สาขาเฉพาะ ของบริษัทประกันวินาศภัย   อ่านต่อ
ข้อมูลทางทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย   อ่านต่อ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย   อ่านต่อ
ข้อมูลบุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัย จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ   อ่านต่อ
สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายเดือน ของปี 2546 ถึง 2558 และไตรมาส ปี 2559 ถึงปัจจุบัน   อ่านต่อ
สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย รายปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2540 - 2557   อ่านต่อ
สรุปจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และจำนวนเงินเอาประกันภัย   อ่านต่อ
รายงานการรับประกันวินาศภัยตามจังหวัด   อ่านต่อ
รายงานการรับประกันภัยจำแนกตามช่องทางการขาย   อ่านต่อ

 

สถิติประกันวินาศภัย

สถิตินายหน้านิติบุคคล   อ่านต่อ
สถิติรวมคนกลางประกันภัย   อ่านต่อ
สถิติการออกใบอนุญาต   อ่านต่อ
สถิติการสอบ   อ่านต่อ

 

สถิติประกันภัยอื่นๆ

แบบรายงานสถิติธุรกิจประกันภัย 5 แบบใหม่   อ่านต่อ
แบบรายงาน 7 วันอันตราย ม.ค.56   อ่านต่อ
บุคลากรประกันภัย ตั้งแต่ปี 2545 - 2549 | 2546 - 2550 | 2547 - 2551 | 2548 - 2552 | 2549-2553    
  2549 - 2553 Excel 35.00 KB
  2548 - 2552 Excel 37.00 KB
  2547 - 2551 Excel 37.50 KB
  2546 - 2550 Excel 37.50 KB
  2545 - 2549 Excel 35.50 KB