ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2565

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2565

7,981

2,659 15,657 26,297

เมษายน – มิถุนายน 2565

0 0 0

กรกฎาคม – กันยายน 2565

0 0 0

ตุลาคม – ธันวาคม 2565

0 0 0

รวม

7,981

2,659 15,657 26,297
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2564

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2564

3,307

2,313 84,434 90,054

เมษายน – มิถุนายน 2564

2,569

3,521 54,875 60,965

กรกฎาคม – กันยายน 2564

6,879

2,268 74,132 83,279

ตุลาคม – ธันวาคม 2564

6,434

1,827 88,476 96,737

รวม

19,189

9,929 301,917 331,035

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี 2563

                                                                                                                 หน่วย : คน

 

งานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ด้านการประกันภัย

งานการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้น

งานด้านคนกลางประกันภัย

รวม

มกราคม – มีนาคม 2563

19,053

1,996

64,854

85,903

เมษายน – มิถุนายน 2563

17,872

2,331 57,558

77,761

กรกฎาคม – กันยายน 2563

19,822

1,938

83,280

105,040

ตุลาคม – ธันวาคม 2563

21,283

2,059

117,705

141,047

รวม

78,030

8,324 323,397 409,751

 

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564