งานสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ....

 

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจในร่างพระราชบัญญัติประกันภัยสุขภาพ พ.ศ.... สามารถแสดงความเห็นตอบกลับตามประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นที่แนบไว้ให้

และส่งมาที่อีเมล kritsanas@oic.or.th คุณกฤษณา, anyamaneek@oic.or.th คุณอัญมณี หรือ sivakonk@oic.or.th คุณศิวกร

ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 25, 2564