การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย
  ประกันวินาศภัย URL การเปิดเผยข้อมูล
1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.bangkokinsurance.com/investor/turnover
2 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.bhi.co.th/th/About
3 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.kpi.co.th/Company/Performance
4 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด http://www.rvp.co.th/report_disclosure.php​
5 บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.kwgi.co.th/EN/public_disclosure
6 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.tokiomarine.com/th/th-general/about-us/our-financials.html
7 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.kskinsurance.co.th/th/about/reports
8 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/financial_status/
9 บริษัท จี่นี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.genie.co.th/
10 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) LINK
11 บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) LINK
12 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/financial-operational-status-chubb-samaggi.aspx
13 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.sompo.co.th/home/about-us/company-information/financial-report.html
14 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.cigna.co.th/about/cigna-financial-info
15 บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.asset.co.th/report03.php
16 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.dhipaya.co.th/ir-finstatus
17 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.tuneprotect.co.th/th/aboutus/financial-statement
18 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  https://www.deves.co.th/th/about-us/financial-budget/
19 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaiins.com/th/disclosure-downloads
20 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.thaihealth.co.th/ฐานะการเงินและผลการดำเ/
21 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.thaipat.co.th/AboutUs/FinancialStatement.aspx
22 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_companyprofile&cid=4
23 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) https://www.thaire.co.th/?page_id=5410&lang=th
24 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thaisri.com/about-us/financial/
25 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.tsi.co.th/investor/disclosure
26 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/articledetail.aspx?id=241
27 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) LINK
28 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) LINK
29 บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Offices/Process2/Thailand
30 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=0
31 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) https://www.thaivivat.co.th/th/investor.php
32 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) https://www.pacificcrosshealth.com/financials/
33 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.phutthatham.com/index.php?mo=59&id=320390
34 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.falconinsurance.co.th/other-services/download/financial-report
35 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.ms-ins.co.th/aboutus/detail/1
36 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1467
37 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus
38 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.viriyah.co.th/th/content.php?id=43
39 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.union-insurance.com/financial.html
40 บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.upp.co.th/?q=company&type=3
41 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  https://www.smk.co.th/Investor
42 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://gi.azay.co.th/financial/
43 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.seic.co.th/services/aboutus-profit
44 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.indara.co.th/financial
45 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) https://www.asiainsurance.co.th/about-us/#tab-330
46 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/ace-ina-overseas-insurance.aspx
47 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.W6mRqNczbIU
48 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.fwdgi.co.th/th/history.php
49 บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www1.fpgins.com/th/about-fpg/facts-figures
50 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.msig-thai.com/th/about-us#FinancialReports
51 บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) http://www.erawanins.com/erawanins/news.htm
52 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.aig.co.th/about-us_aig-info
53 บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย https://www.aianonlife.co.th/financial-highlights.html
54 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.axa.co.th/financial-statement
55 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.lmginsurance.co.th/th/Pages/Financial-statement.aspx
56 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.aioibkkins.co.th/Company/Finance

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 24, 2561