การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

รายนามบริษัท

URL เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินบริษัท

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.bangkokinsurance.com/investor/turnover

2.บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

https://www.bhi.co.th/th/About

3.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.kpi.co.th/Company/Performance

4. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

http://www.rvp.co.th/report_disclosure.php

5. บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.kwgi.co.th/EN/financial_information

6.  บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.kskinsurance.co.th/th/about/reports

7.  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/financial_status/

8. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

https://generali.co.th

9.    บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Link

10.    บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/financial-operational-status-chubb-samaggi.aspx

11.    บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

http://www.genie.co.th/

12.    บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.sompo.co.th/home/about-us/company-information/financial-report.html

13.    บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.cigna.co.th/about/cigna-financial-info

14.    บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.tokiomarine.com/th/th/about-us/general-insurance/financial-information.html

15.    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=641&idMenu=577

16.    บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/About05.aspx#landing-mainheading

17.    บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 https://www.deves.co.th/th/about-us/financial-budget/

18.    บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.thaiins.com/th/disclosure-downloads

19.    บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

https://www.thaihealth.co.th/ฐานะการเงินและผลการดำเ/

20.    บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.thaipat.co.th/AboutUs/FinancialStatement.aspx

21.    บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_companyprofile&cid=4

22.    บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

http://investor-th.thaire.co.th/regulatory_report.html

23.    บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.thaisri.com/about-us/financial/

24.    บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.tsi.co.th/investor/disclosure

25.    บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/articledetail.aspx?id=241

26.    บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.navakij.co.th/page/30039/30056

27.    บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Link

28.    บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Offices/Process2/Thailand

29.    บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย

 http://www.aig.co.th/about-us_nhi-info

30.    บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=3&sub_id=0

31.    บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.safety.co.th/th/about-us/financial-highlights

32.    บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

https://www.thaivivat.co.th/th/investor.php

33.    บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

https://www.pacificcrosshealth.com/financials/

34.    บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.phutthatham.com/index.php?mo=59&id=320390

35.    บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.falconinsurance.co.th/financial.php

36.    บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

https://www.ms-ins.co.th/aboutus/detail/1

37.    บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1467

38.    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus

39.    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.viriyah.co.th/th/content.php?id=43

40.    บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

https://gi.azay.co.th/financial/

41.    บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.siamcityinsurance.com/ws_new/aboutus_48_2561.php

42.    บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.union-insurance.com/financial.html

43.    บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.upp.co.th/?q=company&type=3

44.    บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.asset.co.th/report03.php

45.    บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 https://www.smk.co.th/Investor

46.    บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://gi.azay.co.th/financial/

47.     บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.seic.co.th/services/aboutus-profit

48.    บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

http://www.indara.co.th/financial

49.    บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

https://www.asiainsurance.co.th/about-us/#tab-330

50.    บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/ace-ina-overseas-insurance.aspx

51.    บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.W6mRqNczbIU

52.    บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www1.fpgins.com/th/about-fpg/facts-figures

53.    บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.msig-thai.com/th/about-us#FinancialReports

54.    บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด

http://www.erawanins.com/erawanins/news.htm

55.    บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

http://www.aig.co.th/about-us_aig-info

56.    บริษัท เอไอเอ (ประกันวินาศภัย ) จำกัด สาขาประเทศไทย

https://www.aianonlife.co.th/financial-highlights.html

57.    บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.axa.co.th/financial-statement

58.    บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.lmginsurance.co.th/th/Pages/Financial-statement.aspx

59.    บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

https://www.aioibkkins.co.th/Company/Finance

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 24, 2561