การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต

 

 
  ประกันชีวิต URL การเปิดเผยข้อมูล
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.bangkoklife.com/th/About/Index/33
2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.krungthai-axa.co.th/th/about-us/company-information

3 บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.kwilife.com/annual-report

4 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

https://generali.co.th/important-company-information

5 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)  https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/financial-operational-status-chubb-life.aspx
6 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://samsunglife.co.th/about6/
7 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.tokiomarine.com/th/th/life/about-us/disclosure-information.html

8 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.dhipayalife.co.th/about-report
9 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.thailife.com/ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน  
10 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.thairelife.co.th/th/ir-disclosure-information.php
11 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.ocean.co.th/about-oceanlife/financial-highlights
12 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.builife.com/Financialposition.html
13 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/company-information-disclosure/
14 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.philliplife.com/financial-report/
15 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/investor-relations
16 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) LINK
17 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.azay.co.th/th/about-us/company-announcement/
18 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) http://www.southeastlife.com/services/aboutus-profit
19 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.fwd.co.th/th/about-us/
20 บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.mbklife.co.th/data_disclosure
21 บริษัท เอไอเอ จำกัด https://www.aia.co.th/th/about-aia/financial-highlights.html
22 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) https://www.alife.co.th/site/ข้อมูลฐานะการเงิน

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 24, 2561