การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต

รายนามบริษัท

URL เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินบริษัท

1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.bangkoklife.com/th/About/Index/33

2. บริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.krungthai-axa.co.th/th/company-information

3.บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

https://generali.co.th

4.บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

https://www.chubb.com/th-th/about-chubb/financial-operational-status-chubb-life.aspx

5. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.tokiomarine.com/th/th/about-us/life-insurance/disclosure-information.html

6. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.dhipayalife.co.th/about-report

7. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://samsunglife.co.th/c_about_download.php?code=budget

8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.thailife.com/ข้อมูลตามคำสั่งนายทะเบียน  

9. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)

https://www.scblife.co.th/InvestorRelation/Index

10.บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

http://www.thairelife.co.th/TH/investor-financial-disclosure.php

11.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.ocean.co.th/รู้จักเรา/ข้อมูลบริษัท/การเปิดเผยฐานะทางการเงิน  

12. บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

http://www.builife.com/Financialposition.html

13. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/company-information-disclosure/

14.บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.philliplife.com/financial-report/

15.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/investor-relations

16. บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.manulife.co.th/annual-report/

17. บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Link

18. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.azay.co.th/th/about-us/company-announcement/

19. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

http://www.southeastlife.com/services/aboutus-profit

20. บริษัท  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

http://www.fwdgi.co.th/th/history.php 

21. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

www.mbklife.co.th/data_disclosure

22. บริษัท เอไอเอ จำกัด

https://www.aia.co.th/th/about-aia/financial-highlights.html

 

23.บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

https://www.alife.co.th/site/ข้อมูลฐานะการเงิน

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 24, 2561