ในกรณีที่ต้องการเช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำประกันชีวิตได้ โดยต้องมีรายละเอียดชื่อ-นามสกุล ติดต่อที่สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ