การแจกของแก่ผู้เข้าทำสัญญาประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
สุรชัย นามคงศรี
วันเวลาที่ตอบ: 
13 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ไม่ทราบว่าการที่บริษัทแจกของแก่ผู้ทำประกันวินาศภัยนั้น ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันหรือผ้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือไม่ครับ เช่น สินมั่นคงแจก iPod กับผู้ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ออนไลน์หรือกรุงเทพประกันภัยมีการจับรางวัลแจกแบล็คเบอร์รี่หรือบัตรเติมน้ำมัน ขอบคุณมากครับ
คำตอบ: 
ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยฯ มาตรา 31 "ห้ามมิให้บริษัทกระทำการดังต่อไปนี้...(11) ให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย..." อะไรบ้างเป็นประโยชน์พิเศษ ไม่ได้ระบุไว้ครับ