เรื่องทุนประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
อโนชา
วันเวลาที่ตอบ: 
18 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถผมประสบอุบัติเหตุ ทางอู่ประกันแจ้งว่าสเงเรื่องเสนอราคาเกินทุนประกัน ซึ่งก็แปลกใจว่าทุนฯก็สูงอยู่แต่ทำไมเกิน ทางอู่แจ้งว่าท่งบริษัทประกันจะหักค่าเสื่มราคาจากทุนประกันไว้ 30% ทำให้ทุนลดลง อยากถามว่ามึเรื่อวอย่างนี้ด้วยเหรอ จริงหรือไม่ เพราะทุนจะลดลงทุกปีอยู่แล้ว (ค่าเสื่อม)
คำตอบ: 
บริษัทจะรับประกันภัยรถยนต์ (ทุนประกัน) ประมาณ 80เปอร์เซ็นต์ ของราคารถยนต์ ณ ขณะที่เอาประกันภัย ทุนประกันภัยจึงลดลงทุกปีค่ะ