รถพ่วงบรรทุกน้ำมันต้องถูกบังคับทำประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
บุญรักษ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถพ่วงบรรทุกน้ำมันต้องถูกบังคับทำประกันวินาศภัยแบบใดครับ
คำตอบ: 
ที่แน่ ๆ ก็ต้องทำประกันตาม พ.ร.บ.ครับ