เป็นผู้เอาประกันจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้กับคู่กรณี

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
พรศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
06 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เป็นผู้เอาประกันต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณี ซึ่งไม่ได้รับการติดต่อและเหลียวแลจากทางประกันเลย สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่ คปภ.สำนักงานรัชดา ได้เลยหรือไม่ เอกสารที่ต้องใช้ มีอะไรบ้างครับ รบกวนช่วยตอบด้วยเนื่องจากว่าไม่สามารถโทรเข้าไปปรึกษา 1186 ได้เลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คำตอบ: 
ให้เตรียมเอกสาร เช่น สำเนากรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ รายงานประจำวันเกี่ยวคดี และเอกสารเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ