ซ่อมห้างได้หรือเปล่า

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วิศิษฐ์
วันเวลาที่ตอบ: 
26 มีนาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
รถได้ทำประกันประเภท 1 ไว้กับบริษัทฯ ประกันภัยบริษัทหนึ่ง โดยรถเป็นรถใหม่ทำประกันปีที่ 2 ซ่อมอู่ทั่วไป แต่มีรถคู่กรณีของ บ.วิริยะฯ ขับมาชนท้าย รับใบเคลมมา เป็นฝ่ายถูก และได้ไปเปลี่ยนใบเคลมเป็นของบริษัทฯ ที่รถเราทำประกันมาแล้ว แต่ประสงค์จะซ่อมห้าง บริษัทฯ แจ้งว่าต้องจ่ายส่วนต่าง เพราะเราทำเบี้ยซ่อมอู่ทั่วไป อยากถามว่าจะซ่อมห้างได้ไหม โดยไม่เสียส่วนต่าง
คำตอบ: 
ต้องเสียส่วนต่างค่ะ