อะไรคือคุณภาพ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
มด
วันเวลาที่ตอบ: 
11 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
คิดว่าการอบรมก่อนต่อใบอนุญาตได้ประโยชน์จริงหรือ หรือว่าต้องการเงินกันแน่ เสียเงินเปล่าๆ มันก็ไม่แตกต่างไปจากการที่ต่อกับกรมฯเลยสักนิด เพื่อผลประโยชน์ใครกัน ? เสียเวลา ยุ่งยาก ไร้สาระ ตัวแทนที่มีคุณภาพจริงๆ ไม่มีหรอก ไม่กล้าขึ้นหน้าเว็บทันทีกลัวโดนแฉความจริงใช่ไหม กล้าทำก็กลาๆ รับซิ
คำตอบ: 
คุณ มด ครับ  เป้าหมายของ สำนักงาน คปภ. คือ การสร้างบุคลากรด้านการประกันภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในหลักการประกันภัย มีความ เป็นมืออาชีพ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ จรรยาบรรณ ทั้งในการออกกรมธรรม์ จะต้องคำนึงถึงหลัก Fit & Proper ต้องระวังความเสี่ยงในการบริหารจัด การ (Operation Risk) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และสามารถรองรับการเปิดเสรีได้ อีกทั้งต้องคำนึงถึงผู้เอาประกัน มุ่งให้บริการหลังการขาย และต้องให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ (Code of Conduct) ด้วย เพื่อความเป็นอาชีพ และขจัดคนไม่ดีออกจากธุรกิจไป