ต้องการเปลี่ยนวันอบรมได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อุดมศักดิ์ เอกสินานนท์
วันเวลาที่ตอบ: 
13 กรกฎาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากการอบรม ติดไปสัมมนาตจว.หากต้องการเปลี่ยนวันที่ในการอบรมในเดือนมิย.สามารถทำได้อย่างไรบ้าง ยังไม่ได้ชำระเงิน
คำตอบ: 
  ก็ยังไม่ต้องชำระเงิน และสมัครอบรมใหม่ครับ./01