ประกันภัยรถตู้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
รุ่งนภา
วันเวลาที่ตอบ: 
04 ตุลาคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
รถตู้ ต้องประกันแบบไหนค่ะ? เคยมีกรณีประสบอุบัติเหตุ ประกันบอกว่าประกันผิดประเภท ไม่คุ้มครอง..ปีนี้เขาจึงแนะนำว่าต้องทำแบบ โดยสารส่วนบุคคล เชิงพานิชย์ ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ. (รถตู้โตโยต้า Comuter รับจ้างบ้างเป็นครั้ง คราว เช่นไป จังหวัดใกล้เคียง เช้าเย็นกลับป้ายทะเบียนสีฟ้า ) ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามคู่มือจดทะเบียนรถ ในการทำประกันภัยควรนำสำเนาคู่มือจดทะเบียนไปให้บริษัทด้วย ครับ