ร้องเรียนเรื่องอู่ประกัน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ภูษิต
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ทำประกัน 3+ ของไทยพานิชย์สามัคคีประกันภัยไว้ แล้วรถเกิดเคลม มูลค่าเคลม 185,325 บาท จ่ายส่วนต่าง 85,325 บาท อู่เรียกเก็บเกินจำนวนที่แจ้งไว้ จะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง และงานซ่อมออกมาไม่เป็นที่พอใจเลยแผลบางแผลไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ อู่ยังเอาชอคสีขาวมามาร์คไว้..เห็นกับตา พอถ่ายรูปเสร็จ ก็ลบออก จะทำอะไรได้บ้าง กรณีนี้ จะร้องเรียนอู่ประกันได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ: 
การประกันประเภท 3 พลัส ให้ความคุ้มครองรถเอาประกันกรณีรถชนกับรถเท่านั้นและต้องสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้ว่าเป็นรถของใครหมายเลขทะเบียนยี่ห้อ ถึงจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยค่ะ