เรื่องเคลมประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
อมรรัตน์
วันเวลาที่ตอบ: 
31 ตุลาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ข้าพเจ้าทำประกัน แบบ PA และทำไว้หลายบริษัท ในกรณ๊ที่เกิดอุบัติเหตุ ข้าพเจ้าสามารถใช้บริการเคลมในหลายบริษัทที่ข้าพเจ้าทำไว้ได้มัยค่ะ และถ้าเป็นแบบประกันชีวิตก็เหมือนกันรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ในกรมธรรม์ PA และกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้ผลประโยชน์เต็มตามที่ซื้อทุกฉบับ ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจะได้ตามที่จ่ายจริงเท่านั้น