ผลสอบ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
โสภิดา
วันเวลาที่ตอบ: 
30 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จะทราบผลการสอบตัวแทนประกันภัยที่สอบเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 เมื่อไหร่คะ
คำตอบ: 
สอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตรวจผลสอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันชีวิตไทย www.tlaa.org สอบขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตรวจผลสอบได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมประกันวินาศภัย www.thaigia.com