ประกันภัยประเภท 3

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
อนุสรณ์
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถยนต์ที่เป็นของเทศบาล ดังนี้ รถยนต์นั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก, รถกระบะตอนเดียวดัดแปลงเป็นรถฉัน้ภัย, รถดับเพลิง, รถขนขยะ จะทำประกันภัยประเภท 3 ได้หรือไม่ครับ และถ้าได้อัตราเบี้ยประกันมีกำหนดไว้อย่างไรครับ ขอบคุรครับ
คำตอบ: 
ทำได้ แต่อัตราเบี้ยเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่ว่าจัดรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถประเภทใด ท่านสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยได้ และหากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 1186 ต่อ 1016-8