บาดแผลขีดข่วนต้องเสีย 1,000 บาทหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
คนสงสัย
วันเวลาที่ตอบ: 
17 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีรถเกิดเหตุมีบาดแผลขูดขีดหรือขีดข่วนมลักษณะการเกิดเหตุกิ่งไม้ขีด)ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุวันที่และลักษณะการเกิดเหตุได้ซึ่งลักษณะความเสียหายเฉพาะพื้นพิวรถแต่ไม่ถึงขนาดบุบแตกร้าวต้องเสีย 1,000 บาท หรือไม่
คำตอบ: 
ต้องเสียค่ะ