สอบถามระยะเวลาคุ้มครองของประกันสุขภาพ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ธวัชชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
17 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ผมสนใจจะทำประกันสุขภาพ แต่คุยกับตัวแทนแล้วบอกว่่า จะเริ่มคุ้มครอง หลังจากอนุมัติ 30 วัน อันนี้เข้าใจ เพราะป้องกันความเสี่ยง แต่ระยะเวลา ทำไม ไม่คุ้มครอง 1 หลังจากวันที่เริ่มคุ้มครองล่ะครับ ทำไม คุ้มครองแต่ 1 ปีหลังจากวันอนุมัติ แบบก็เหมือนการเอาเปรียบผู้บริโภคสิครับ
คำตอบ: 
ในการขายความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพจะมีระยะเวลารอคอยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โรคร้ายแรง เพื่อป้องกันผู้เอาประกันภัยที่รู้ว่าตนเองเจ็บป่วยอยู่แต่อาจไม่รักษารอจนทำประกันจึงเข้ารักษา ระยะเวลารอคอยนี้เป็นเงื่อนไขสากล