กฏกระทรวงครับไม่ใช่คำสั่งนายทะเบียน เรื่องกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้น

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
นายยงยุทธ พงศบริพัตร
วันเวลาที่ตอบ: 
24 ธันวาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผมขอบคุณที่ได้มีการตอบคำถามผมเมื่อวันที่ 22ตค 2552 แต่ที่ผมอยากได้คือ กฏกระทรวง ครับ ไม่ใช่คำสั่งนายทะเบียน กฏกระทรวงที่ว่านี้คือที่กล่าวถึงในข้อ 4 แห่งคำสั่งนายทะเบียน ขอช่วยรบกวนส่งสำเนาให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ต้องขอโทษครับที่เข้าใจผิด กฎกระทรวงฉบับล่าสุดอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา น่าจะเรียบร้อยภายใน 2 - 3 วันนี้ครับ