บริษัท ALIFE น่าเชื่อถือแค่ไหน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
kitty
วันเวลาที่ตอบ: 
06 มกราคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ขอทราบระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท Advance Life Insurance ครับ
คำตอบ: 
ท่านสามารถเข้าไปดูตาม link http://www.oic.or.th/th/search/companies3.php ท่านสามารถดูระดับความมั่นคงของบริษัทได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงค์ตามกฎหมายซึ่งต้องไม่ตำกว่า 100%