บ.ประกันชีวิตที่มีความมั่นคง 10 อันดับแรกของประเทศไทย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ดา
วันเวลาที่ตอบ: 
07 สิงหาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จะซื้อประกันชีวิตอยากทราบว่าบริษัท ที่มีความมั่นคง 10 อันดับแรกของประเทศไทย และให้จัดอันดับ 1,2,3....10
คำตอบ: 
ท่านสามารถตรวจตรวจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.oic.or.th ค่ะ