แบบประกันแบบบำนาญมีผลบังคับหรือยัง

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
อยากทราบ
วันเวลาที่ตอบ: 
30 เมษายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่า ตามมติ ครม สนับสนุนให้ประชาชนออมเงินไว้ใช้ยามชรา แบบประกันบำนาญ มีผลเมื่อไหร่ครับ แล้วสามารถนำมาลดหย่อนในปีภาษี 2553 ได้เลยหรือไม่
คำตอบ: 
ปี๓ษี 2553 ได้เลย ครับ