สอบตัวแทนประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
สมหมาย
วันเวลาที่ตอบ: 
08 มิถุนายน 2553
รายละเอียดคำถาม: 
คปภ.บุรีรัมย์มีการเปิดสอบตัวแทนประกันภัยหรือไม่-ที่ใหน-วันเวลาใด-และมีข้อกำหนดกฏเกณฑ์อยางไรบ้าง
คำตอบ: 
การจัดสอบตัวแทน นั้น  สมาคมประกันวินาศภัย หรือสมาคมประกันชีวิตไทย จะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ และข้อกำหนดต่างๆ  การติดต่อสมัครสอบสามารถติดต่อ  กับบริษัทที่สังกัดได้