ตารางกรมธรรม์ชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ธเนศ
วันเวลาที่ตอบ: 
11 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าความหมาย \"ปีที่สิ้นสุด กับ จำนวนอายุผู้เอาประกันชีวิต\" มีความหมายเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับ และมูลค่าเวนคืนเงินสดสิ้นปีที่ 65 หมายถึงภรรยาผมจะมีอายุเท่าไหร่ครับถ้าเราประกันปีแรกเมื่ออายุ 30 พ.ศ.2546 เพราะว่าบริษัทประกันชีวิตระบุในกรมธรรม์ให้เราประกันชีวิตได้ไม่เกิน 65 ปี ถ้ากรมธรรม์สิ้นปีที่ 65 ภรรยาผมก็จะมีอายุ 95 ปีใช่หรือไม่ครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ภรรยาผมถูกคนขาย/บริษัทประกันโกหกหลอกลวงใช่หรือไม่ครับเพราะเขาบอกว่าให้ชำระเบี้ยประกันจนถึงปีที่ 65 ซึ่งภรรยาผมก็จะมีอายุ 95 ปีน่ะ ??????? ความน่าจะเป็นคือไม่คนขายตายหรือบริษัทปิดไปก่อน หรือว่าคนเอาประกันชิงตายไปก่อน ??????? (ผมส่งกรมธรรม์ภรรยามาให้ช่วยพิจารณาด้วยครับ)
คำตอบ: 
ไม่สามารถเปิดไฟลืได้ ครับ