จ่ายมั้ย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
กำธร แสงพงษ์พิทยา
วันเวลาที่ตอบ: 
14 กรกฎาคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
เป็นนายหน้าทำประกันขนส่งสินค้าไว้กับ MSIG ต่อมารถเกิดเหตุลงข้างทาง บริษัทจ่ายสินไหมให้ในครั้งแรก ต่อมาสั่งต่อกธ.โดยบริษัทขอเพิ่มเบี้ยรถเกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก บริษัทปฎิเสธการจ่ายสินไหม อ้างว่าครั้งก่อนที่จ่ายเป็นงานมารีน ต่อมาบริษัทได้ทำการแยกประเภทการประกันเป็นงาน INLAND และงาน CARRIER ทำผิดประเภทจึงไม่จ่าย ตกลงจ่ายไหมครับ เพราะงงกับคำตอบ ถ้าไม่จ่ายก็น่าจะไม่จ่ายตั้งแต่ครั้งแรก
คำตอบ: 
ประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้เฉพาะ ขอให้มาปรึกษาที่สำนักงาน คปภ. ดีกว่าครับ  จะได้ไม่มีการผิดพลาด