จะขอเงินคืนค่าประกันได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐพงษ์ ธนกรดิษฐ์
วันเวลาที่ตอบ: 
14 กันยายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
คือผมซื้อรถยนต์มา 11 เดือนแล้วครับ แล้วทีนี้ช่วงนี้อยู่ระหว่างต่อประกันชั้น 1 ของปีที่ 2 และผมจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว วันเริ่มต้นประกันคือวันที่ 16 ตุลาคม 2554 แต่ตอนนี้ผมขายรถไปแล้ว และเจ้าของใหม่เค้าไม่เอาประกัน ผมเลยติดต่อไปที่ตัวแทนประกัน เค้าบอกว่าไม่สามารถคืนเงินได้ ผมจะรบกวนสอบถามว่า กรณีนี้สามารถเอาเงินคืนได้ไหม ถ้าบริษัทไม่ยอมคืนจะต้องทำยังไงบ้างครับ
คำตอบ: 
ท่านสามารถนำกรมธรรม์ไปติดต่อบริษัทประกันเพื่อบอกเลิกสัญญา หากมีปัญหาไม่สามารถบอกเลิกได้ท่านสามารถติดต่อ สำนักงาน คปภ. โทร 1186 ...01/02