ค่า except

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
or
วันเวลาที่ตอบ: 
17 กันยายน 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทราบมาว่าหากถูกชนโดยไม่มีคู่กรณี ต้องเสียค่าexcept 1000 บาท แต่หากเราชนต้นไม้ ถือว่าต้นไม้เป็นคู่กรณ๊ ไม่ต้องเสีย มีข้อสงสัยดังนี้ค่ะว่าค่า except กำหนดไว้เพื่ออะไรในเมื่อการไม่มีคู่กรณีก็ถูกทำโทษโดยกลายเป็นฝ่ายผิดไปแล้ว แล้วถ้าข้อเท็จจริงเราถูกชนแล้วหนี (ซึ่งพิสูจน์ได้จากการตามบริษัทประกันไปในที่เกิดเหตุแล้ว ) น่าจะดูมีความผิดน้อยกว่าการชนสิ่งไม่มีชีวิตด้วยซ้ำไป กลับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก
คำตอบ: 
การที่รถถูกชนเสียหายโดยไม่มีคู่กรณี ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1000 บาท เป็นการป้องกันการทุจริต เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมาก ว่าผู้เประกันภัยเฉี่ยวชนกับรถอื่นแล้วปล่อยรถคู่กรณีไปโดยทีตนมิได้เป็นฝ่ายผิด แต่กลับมาเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นฝ่ายผิด บริษัทซ่อมรถให้แล้วย่อมสามารถสวมสิทธิไล่เบี้ยเอากับฝ่ายที่ต้องรับผิดได้